نمایندگان فروش شهرستان

 لامپ کارامکس 

نماینده لامپ کرج
نمایندگان فروش شهرستان

 

 

نماینده لامپ کارامکس استان البرز شهر کرج 

اقای  بیات          همراه  :    09197604877

 

نماینده لامپ کارامکس استان اصفهان شاهین شهر 

جناب اقای اقا پور            09149158815

دفتر فروش لامپ کارامکس استان اذربایجان شرقی تبریز

جناب اقای جعفر زاده     09143164699

نماینده لامپ کارامکس استان اذربایجان غربی شهر بوکان  

جناب  اقای صناعتی        04446222185

نماینده لامپ کارامکس استان کرمان

اقای  شادمان                  09130689760

نماینده لامپ کارامکس استان خراسان شمالی شیروان 

اقای حسن  زاده                09151893864          05836210018

نماینده لامپ کارامکس استان مازندران  چمستان 

اقای داودی                          09111255781

نماینده لامپ کارامکس استان گلستان شهر  کردکوی 

جناب اقای حسینی               09116444960

نماینده لامپ کارامکس استان گیلان شهر استانه اشرفیه 

اقای  مرادی                          09118424720

نماینده لامپ کارامکس  کاشان

اقایان نهادی -تهرانی              09133619646

نماینده لامپ کارامکس  شهر  قم 

اقای عیسی  ابادی                  09122531695

نماینده لامپ کارامکس مریوان 

اقای تابش                           0918 8765621

نماینده لامپ کارامکس    شیراز 

اقای  خدایی                        09120316025

ج  م

 

 

 

 

 

حسن هاشم خانی .  فروش لامپ کرج محسن هاشم خانی . نماینده اصلی لامپ کرج .  نماینده دست اول 

نماینده کرج لامپ . نماینده پخش کرج لامپ کامحسن هاشم خانی .  اقای محسن هاشم خانی . رامکس .  کارامکس البرز.  کارامکس کرج .