لامپ کارامکس

لامپ های فوق کم مصرف LED

نمایندگان فروش لامپ کارامکس

نمایندگان فروش شهرستان

 لامپ کارامکس 

نمایندگان فروش لامپ کارامکس

نمایندگان فروش شهرستان

 

 

نماینده لامپ کارامکس استان البرز شهر کرج 

اقای  بیات          همراه  :    ۰۹۱۹۷۶۰۴۸۷۷

 

نماینده لامپ کارامکس استان اصفهان شاهین شهر 

جناب اقای اقا پور            ۰۹۱۴۹۱۵۸۸۱۵

دفتر فروش لامپ کارامکس استان اذربایجان شرقی تبریز

جناب اقای جعفر زاده     ۰۹۱۴۳۱۶۴۶۹۹

نماینده لامپ کارامکس استان اذربایجان غربی شهر بوکان  

جناب  اقای صناعتی        ۰۴۴۴۶۲۲۲۱۸۵

نماینده لامپ کارامکس استان کرمان

اقای  شادمان                  ۰۹۱۳۰۶۸۹۷۶۰

نماینده لامپ کارامکس استان خراسان شمالی شیروان 

اقای حسن  زاده                ۰۹۱۵۱۸۹۳۸۶۴          ۰۵۸۳۶۲۱۰۰۱۸

نماینده لامپ کارامکس استان مازندران  چمستان 

اقای داودی                          ۰۹۱۱۱۲۵۵۷۸۱

نماینده لامپ کارامکس استان گلستان شهر  کردکوی 

جناب اقای حسینی               ۰۹۱۱۶۴۴۴۹۶۰

نماینده لامپ کارامکس استان گیلان شهر استانه اشرفیه 

اقای  مرادی                          ۰۹۱۱۸۴۲۴۷۲۰

نماینده لامپ کارامکس  کاشان

اقایان نهادی -تهرانی              ۰۹۱۳۳۶۱۹۶۴۶

نماینده لامپ کارامکس  شهر  قم 

اقای عیسی  ابادی                  ۰۹۱۲۲۵۳۱۶۹۵

نماینده لامپ کارامکس مریوان 

اقای تابش                           ۰۹۱۸ ۸۷۶۵۶۲۱

نماینده لامپ کارامکس    شیراز 

اقای  خدایی                        ۰۹۱۲۰۳۱۶۰۲۵

ج  م

 

 

 

 

 

حسن هاشم خانی .  فروش لامپ کرج محسن هاشم خانی . نماینده اصلی لامپ کرج .  نماینده دست اول 

نماینده کرج لامپ . نماینده پخش کرج لامپ کامحسن هاشم خانی .  اقای محسن هاشم خانی . رامکس .  کارامکس البرز.  کارامکس کرج .