لامپ استوانه ای 40 وات مدل T80

لامپ استوانه ای 28 وات مدل T100
لامپ استوانه ای 38 وات مدل T115
لامپ استوانه ای 48 وات مدل T125
لامپ استوانه ای 58 وات مدل T135
لامپ استوانه ای 65 وات مدل T145