لامپهای حبابی 30 وات هالی  لومن

 

بالاترین میزان شار نوری بحسب لومن بر  وات

لامپ ال ای دی حیابی
لامپ ال ای دی 30 وات کارامکس

 

لامپهای حبابی ال ای دی کارامکس